Taşyünü İzolasyon

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bayisi olduğumuz İzocam’ın Isı iletkenlik beyan değeri (10°C’de) 0,035 ≤ λ ≤ 0,040 W/mK’dir. Isı iletkenlik beyan değerine bağlı olarak İzocam Taşyünü ürünler 035 ve 040 ısı iletkenlik gruplarındadır. Su buharı difüzyon direnç faktörü μ = 1’dir. Ürün tipine bağlı olarak kullanım sıcaklığı -50/+650°C aralığındadır. Erime sıcaklığı >1000°C’dir. Sıcağa ve rutubete maruz kalması halinde dahi, boyutlarında bir değişme olmaz. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez. Higroskopik ve kapiler değildir. Kaplamasız taşyünü ürünler TS EN 13501-1’e göre “yanmaz malzemeler” olan A1 sınıfındadır. CE ve TSE belgeleri bulunan İzocam Taşyünü EUCEB belgesine de sahiptir. EUCEB (Mineral Yünler için Avrupa Sertifikasyon Kurulu) 1272/2008 /EC no’lu Avrupa Yönergesine göre İzocam Taşyünü biyolojik olarak çözünürdür ve kanserojen olarak sınıflandırılmamıştır.