Isı Geri Kazanım Cihazı (BGK)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

BGK cihazları Otel, Alışveriş Merkezi, İş Merkezleri, Villa, Hastane vb. yerlerde mahallin taze hava ihtiyacının karşılanması ve kirli havanın mahalden uzaklaştırılması amacı ile kullanılırlar.

Bu cihazların üzerinde yüksek verimli plakalı ısı geri kazanım eşanjörü bulunur. Bu eşanjör vasıtasıyla egzoz edilen hava ile dış mahalden alınan taze havanın karışım olmadan ısı transferi ile kış şartlarında ön ısıtma yaz şartlarında ön soğutma yapılması sağlanmış olur. Bu esnada herhangi bir artı enerji harcanmadığından taze havanın ısıtılması ve ya soğutulması için harcanacak olan enerjinin bir kısmı mahal havasından kazanılmış olur.