Banka / Şube : Garanti Bbva / İvedik Osb
Şube Kodu / Hesap No : 533 / 06 2939 70
IBAN : TR09 0006 2000 5330 0006 2939 70
Banka / Şube : Kuveyt Türk / İvedik
Şube Kodu / Hesap No : 240 / 05400001
IBAN : TR47 0020 5000 0959 7805 4000 01
Banka / Şube : Qnb Finans Bank / Osb İvedik
Şube Kodu / Hesap No : 1346 / 89449
IBAN : TR96 0011 1000 0000 0089 4492 70
Banka / Şube : Yapıkredi Bankası / 22 Cadde İvedik Osb
Şube Kodu / Hesap No : 1055 / 46 3919 43
IBAN : TR03 0006 7010 0000 0046 3919 43